نشست کارگاهی عکاسان اعزامی به مسجد سلیمان

۲۱ آذر ۱۳۸۶
پنجمین کارگاه از مجموعه‌ کارگاه‌های بررسی عکس سفرهای گروهی انجمن ...
more


[ نسخه چاپی ]