حسن قائدی جایزه خود را به حسین پرتویی اهداء کرد

۱۷ مهر ۱۳۸۵
در مراسم اهداء جوایز دهمین دوسالانه عکس ایران حسن قائدی زمانی که ...
more


[ نسخه چاپی ]