KHORRAMSHAHR 31 for pdf2.jpg


قطع: 30×25 سانتی متر
قیمت:۴۰۰,۰۰۰ ریال
دریافت فایل


خرمشهر

هشتمین جلد از مجموعه کتب عکس «جنگ تحمیلی» با عنوان موضوعی خرمشهر است. در این کتاب روایت اشغال و آزادسازی خرمشهر از سال های 1359 تا 1361 توسط رزمندگان و فرماندهان جوان ایران با 277 عکس به تصویر کشیده شده است. در تنظیم این کتاب، اطلاعات شناسنامه ایی دقیق هر عکس و توضیح کوتاهی نیز در باره ی عکس هـا در کنار آن درج شده است.