35 masoud zenderooh 284-Masoud Zenderooh Kermani.jpg
مسعود زنده ­روح ­کرمانی


مسعود زنده ­روح ­کرمانی

متولد 1342 کرمان. زنده­روح ­کرمانی درسال 1361 به دانشگاه صداوسیما وارد شد. در سال 1366 مقطع کارشناسی تولید (گرایش عکاسی) فارغ­التحصیل شد. از سال 66 تا 68 در ستاد تبلیغات جنگ مسئولیت واحد عکاسی این ستاد را به­عهده داشت و درسال 1369 در سازمان صداوسیما به­عنوان عکاس مشغول به­کار شد. زنده­روح تاکنون در جشنواره­ها و مسابقات متعدد عکاسی شرکت نموده و در برخی داور آن بود در طول 10 سال گذشته در زمینه انتشارات متنوع تصویری فعالیت نمود.