79 mohamad noroozi plat-mohamad norozi.jpg
محمد نوروزی


محمد نوروزی

متولد 1344. سال 58 عکاسی را شروع کرد و یک ­سال بعد به ­سمت عکاسی مطبوعاتی کشیده­ شد. از سال 60 با سازمان تبلیغات اسلامی همکاری کرد و سال 62 به استخدام روزنامه کیهان درآمد. در نمایشگاه­ های گروهی و مسابقات مختلفی حضور داشته و دیپلم افتخار و جایزه ویژه یونسکو را نیز در ژاپن به­ دست آورده است. بعد از عملیات رمضان در شلمچه مجروح شد. در حال حاضر از روزنامه بازنشسته شده است و همچنان به فعالیت عکاسی ادامه می­دهد.