62 shahid daryoshe godarzikia plat-9998-0130-0188-PB16 Godarzikia.jpg
داریوش گودرزی کیا


داریوش گودرزی کیا

متولد سال 1325، اراک. سال 1355 در بخش عکاسی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استخدام شد. بعد از مدتی با تشویق همکاران فعالیت در لابراتوار را آغاز کرد. اواخر 1356 بود که عکاسی را شروع کرد و در اواخر سال 59 به عنوان عکاس در مجموعه خبرگزاری به کار خود ادامه داد.

بنا داشت که در همه عملیات‌ها شرکت کند؛ در جبهه‌های خرمشهر و بستان مجروح شد. روزهای مرخصی را در اراک سپری می‌کرد که از برگزاری عملیات عاشورا خبردار شد. به تهران آمد و با اصرار برگه ماموریت گرفت تا خودش را به منطقه میمک برساند. هنوز کارش را در منطقه آغاز نکرده بود که گلوله توپی بر سر راهش فرود آمد و نقطه پایان آخرین سطر دفتر زندگی‌اش را در روز 29 مهر63 رقم زد.