عزیزالله نعیمی

متولد سال  1324

شروع عکاسی 1354 به عنوان عکاس سازمان صدا وسیما.