39 shahrokh plat-9998-0007-0230-PC21.jpg
کمال الذین شاهرخ


کمال الدین شاهرخ

متولد 1340 تهران. کمال‌الدین شاهرخ با عکاسی از نوجوانی آشنا شد و در تظاهرات سال 57 از سر علاقه مندی عکاسی هم می کرد. در سال 60 به عنوان خبرنگار عکاس در جبهه­‌ها و رویدادهای جاری آن سال­‌ها حاضر شد. شاهرخ در چندین عملیات از جمله: طریق القدس سال 60، فتح المبین، بیت المقدس خرداد 61، رمضان تیر و مرداد 1361، مسلم بن عقیل در سومار 61، خیبر، والفجر مقدماتی، والفجر1، والفجر3 و4 و قبل از والفجر8 در فاو حضور داشته است. او در این حضورها بیش از 20 هزار فریم نگاتیو و اسلاید عکاسی کرده است. شاهرخ در سال 63 به عنوان دانشجوی عکاسی به دانشگاه هنر دانشکده هنرهای زیبا وارد شد و پایان نامه خود را با عنوان عکاسی هوائی ارائه داد. او همچنین آموزش عکاسی را در دانشکده­های مختلف از سال 73 تاکنون ادامه می­دهد شاهرخ مدرک کارشناسی خود را در رشته پژوهش هنر کسب کرده است. آثار کمال الدین شاهرخ در کتاب­های متعدد به چاپ رسیده و در دها نمایشگاه و مسابقه داخلی و خارجی اثر خود را ارائه کرده است.