78 fateme navabsafavi plat-fateme navab.jpg
فاطمه نواب صفوی


فاطمه نواب صفوی

متولد 1329 تهران. خیلی وقت­ ها دلم می ­خواست از طبیعت روبه ­روی منزلمان در غروب خورشید عکس بگیرم، خیلی مواقع با خودم می­گفتم: کاش دوربین داشتم و...

به­ ناچار نقاشی رنگ ­روغن و آبرنگ را آزمودم اما...

می ­خواستم تصورات و تفکرات و الهاماتم را مجسم کنم و این تنها به همت دوربین امکان­ پذیر بود. عکاسی از طبیعت و حالات عادی زندگی انسان­ها همیشه برایم جذاب بود و هست.

با یک دوربین اتوماتیک کارش را شروع کرده و روزهای تبعید سال 1348 را با عکاسی از مناظر کردستان سپری می کردم. در جبهه دوشادوش شهید ­مصطفی ­چمران بوده و تشویق ایشان مسبب ادامه عکاسی اش شده است. چاپ عکس­ های او در مجله­ زن­ روز و کیهان و... عرصه را برایش مهیاتر کرد. او تحصیلات حوزوی در مدرسه آیت ­الله ­یزدی قم انجام داده و بعد از گرفتن دیپلم علوم­ طبیعی در امریکا مهندسی کامپیوتر خوانده است.