8 korosh seid abotaleb emam plat-9998-0161-0200-PB31r.jpg
ابوطالب امام


ابوطالب امام

سال 1333 تهران. در رشته طراحی و دکوراسیون درس خواند و بیشتر نقاشی و گرافیک انجام می­داد. نمایشگاه های طراحی در جبهه ها و در کشور لبنان برگزار نمود و در این فرصت بیشتر عکاسی می کرد.

بعد از پایان جنگ تحمیلی با مشکلات جسمی عکاسی از (دیروزِ جنگ) و (امروزِ زندگی) را با عنوان عکس های مقایسه­ای ادامه داد. او در سال 1388 ضمن تحمل بیماری طولانی درگذشت.