بازگشت به لیست


چشم نوشته ها

مجموعه جمع­ آوری شده در قالب چشم نوشته ­ها حاصل کار عکاس رزمنده احسان رجبی در هشت سالۀ جنگ تحمیلی است. این عکس ­ها را احسان رجبی وقتی که عکاس واحد تبلیغات لشکر 27 محمد رسول الله(ص) بوده است، عکاسی کرده و سعی داشته علاوه بر ثبت درست وقایای مرتبط با مسئولیت خود، نگاه عکاسانه و جوان و جسور خود را نیز وارد عکس ­هایش نماید.