بازگشت به لیست


تبادل

مجموعه عکس حاضر، روایت بازگشت پنج اسیر لبنانی به خانه است. اسیرانی که سال­ها در زندان­های رژیم صهیونیستی زندانی بوده­اند. دو عکاس ایرانی چندین بار به لبنان سفر کردند تا از همه اتفاقات قبل، هنگام و پس از این ماجرا عکس بگیرند. این سفرها زمان جنگ سی و سیه روزهو پس از آن صورت گرفته است.