بازگشت به لیست


خرمشهر

خرمشهر، مجموعه تصویری از آغاز اشغال تا آزادسازی شهر خرمشهر از سال‌های 1359 تا 1361 است. این مجموعه عکس در هشتمین جلد از کتاب «جنگ تحمیلی» Imposed War با عنوان خرمشهر به چاپ رسیده است.