انتخاب 5 عنوان از کتب نشر انجمن در میان 12 نامزد کتاب سال دفاع مقدس

poster ketabe sal 93 email.jpg

5 عنوان از کتاب‌های منتشر شده توسط نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در میان 12 نامزد شانزدهمین دوره جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس توسط داوران این بخش معرفی شدند. این جایزه بعد از سه سال تعطیلی، کتاب‌های منتشر شده در سه سال گذشته را مورد قضاوت قرار داده و دو عنوان «چشم‌نوشته‌ها» اثر احسان رجبی و اثر «احمد علیزاده نوحی» از نشر انجمن را نیز به‌طور مشترک شایسته تقدیر دانسته است.

کتاب‌های نامزد شده از این نشر:

«حماسه الوند» استان همدان در دفاع مقدس منتشر شده در سال 1390

«چشم‌نوشته‌ها» مجموعه عکس احسان رجبی از دوران دفاع مقدس منتشر شده در سال 1391

«دیار نزدیک» مجموعه عکس سعید فرجی از سفر مردم به مناطق جنگی منتشر شده در سال 1391

«خط پشتیبان» روایتی تصویری از تدارکات و پشتیبانی سپاه در دفاع مقدس منتشر شده در سال 1391

«احمد علیزاده نوحی» از مجموعه کتب «عکاسان جنگ» منتشر شده در سال 1392

بازگشت به صفحه رویدادها